سلام

 آنچه که از یاد نمی رود خاطراتی است که در بیغوله ذهن جا خشک کرده اندقلب

با عبور زندگی می گذرند لحظه هایی که تلخ یاشیرین اند و گاه می شوند آرزویی نشسته بر دل هایماندل شکسته

/ 0 نظر / 13 بازدید