آوای خون

دعای جوشن صغیر دعای زیبایی است...خاصه که یاد غزه بیافتی ........

یاد کودکانی که در عید مسلمانی شان  رویاهای کودکانه یشان را گلوله ها زخمی کردند و بر سر های کوچکشان عقده های حقارت و غصب جولان دادند....

جشن بگیر تل آویو

جشن بگیر صهیون

جشن بگیر شرارت زاییده ی ناپاکی و غرق در کثافات خودپرستی شوم حقیران

تو بر عصمت و خون پاک می رقصی امروز

و فردائی طلوع می کند که  خون کثیف تو را از صفحه هستی می روبند و جهان با شادمانی بر خاکسترت خواهد رقصید

<<وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون>>

/ 2 نظر / 14 بازدید
ساقی

عالی بود به امید نابودیشان

نگین

آری....... و روزی خواهد آمد که نابودی صهیون به عنوان زیباترین روز جهان در تاریخ و خاطره ها ثبت میشود... به امید رسیدن آن روز های رویایی[گل]