عاشقانه از نوع نادر ابراهیمی

"یک عاشقانه ی آرام".این عنوان بی بدیل کتابیست که به قول  و نقل معروف از بای بسم الله تا تای تامة اش پر از فلسفه بافی های عاشقانه  و  نگرشی(از نظر من) متفاوت به زندگی است.چیزهایی که تابحال به ذهنم خطور نکرده بود و البته همراه با سیر چشمی ام در مطالعه ، بارقه های درخشان فکری ام را به رقص درا مواج درهم تنیده ی کلاف کلام "نادر ابراهیمی" سوق داد.البته ازکسی با سبقه ی او هم توقعی ماورای  نگارش یک رمان عامه پسند داشتم.(که شاید این حرف به خودی خود بی حرمتی به ساحت قلم و اندیشه ی اوباشد)

ذهن سیال و قلم خروشان از نگاره های زرین ادبی، ویژگی بارز نوشته های اوست.او که در این کتاب بارها و بارها به ما جوانان پس از خودش  پیچیده در لفافه ی اندیشه  ، نصیحت می کند تا از جوی تجربه اش خواننده را بی سراب و وهم، سیراب سازد.شاید از منظری به این نوع نوشته ها که سفارش ها ی نویسنده در آن عرق می ریزند،تا ازاین رهگذر خوشه ای از آنچه  که باید گفته شود، به مخاطب برسد  شعارگویی گویند، اما به نقل از او می نویسم (البته نقل به مضمون) که چه عیبی دارد شعار دهیم،وقتی که می خواهیم ومی توانیم به شعارهایمان جامه ی عمل بپوشانیم و کسانی از شعار گریزانند که در خود جرآت و یارای به ثمر نشاندن گفته هایشان را نمی بینند.

"یک عاشقانه ی آرام " بیش از آنکه بمانند رمانهای دیگر با رخداد های مختلف و کنش ها وواکنش های افراد داستان پیش برود، با ذهن و فکر و خصایص شخصیت هایش گام بر می دارد.و شاید بشود گفت که از این منظر ، به نظر برخی از خوانندگان  کسالت آور تلقی شود.و البته..چرایی آن را باید در جمله ی نگارنده ی این کتاب  که در ابتدای آن نوشته، جست که گفته دوستار انتقال تجربیات و افکارش به جوانان است. که ین خود  تمایز این کتاب با رمانهای دیگر  را سبب میشود.و در آخر این توصیه را به همه ی عزیزان رمان دوست می شود کرد که اگر حوصله ی  سردرگمی در پیچ و خم حرفها و کوچه پس کوچه های  تآمل درشان را ندارید، می توانید نام این کتاب را ازقلم بندازید.

/ 5 نظر / 14 بازدید
(فاطمه سادات دریاباری)طرفدار احسان خواجه امیری از استان البرز

....... ....ღ♥ღ ..ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ ................................................ღ♥ღ

مهران

سلام نگار خانم اتفاقا منم یه پست از نادر ابراهیمی تو وبم دارم یه نامه زیباست به خانمش... اگه خوندید حتما برداشتتون رو ازش بگید[گل]

سمیرا

به نام خدا سلام عزیزم. پست زیبایی بود. منم باهات موافقم. زمان خوندن این کتاب اینقدر غرق داستان و حرفهاشون بودم و با صدای بلند کتاب و می خوندم که متوجه اطرافم نبودم و وقتی به خودم می اومدم که صورتم از اشک خیس بود. خیلی روح داشت این کتاب. اگه قسم بخورم دروغ نیست که کتابی تا این حد من و درگیر شخصیتها و عقیده هاش نکرده بود. بازم ممنونم گلم موفق باشی یا حق