نجوای مخلوق

بِسمِ ألّلهِ الرُّحمنِ الرَّحیم

 أللّهم زَیِّنّی فیهِ بِالسِّترِوالعَفاف،وَاستُرنی فیهِ بِلِباسِ القُنُوع وَ الکَفاف؛وَ احمِلنی فیهِ عَلَی العَدلِ وَ الإنصافِ؛وَ آمِنی فیهِ مِن کُلٍّ ما أخافُ بِعِصمَتِکَ یا عِصمَۀ الخآءِفین.

 

بارالها! مرا در این روز به زیور پوشش و پاکدامنی آرای ودر این روز به جامه ی قناعت و کفایت بپوشان، و مرا در این روز به سوی عدل و دادگری سوق  ده و از هرچه بیم آن دارم نگهداری و حفاظتم ده، به حق حفظ و نگهداریت...ای نگهدارنده ی aبیمناکان!!!

 

پروردگارمن!!!!!ترا به حق عفیف ترین بندگانت،که خاصّان آستان تو هستند، سوگند یاد می کنم که روح مرا به زیر پرتو عفاف گیر ومگذارتا شهوت، گوهردردانه ی نجابت وعفت را که تو درمن به ودیعه گذارده ای، به یغما برد.

خدایا!سیطره ای برای پلشتی ها برمن قرارمَده؛مبادا که شاخ طمعم بر چشم دلم فرورود و دلم کورشود.مبادا آنقدر درستایش خویش غوطه خورم که با طوفان خشم تو،عریان شوم وعیبهایم فاش؛ که درآنصورت ازبستر عزت بر خاک دلت فرودآیم.وچه سخت است برای انسانی که عزیز بوده،حال ازین پس درحضیض نفس کشد.

 

خداوندا!!!!مگذاربه زیر یوغ هوسها،برکمر وجدان تاب افتد؛مرا لحظه ای به خویشتن وا منه؛که مبادا برمهرباطل به عوض حق،جبهه بسایم.چه بسیار اباطیل وفسانه که باور داشته ام وچه بسا حقایق که دروغ انگاشته ام.به تو پناه می برم ازآن باطلی که در دیبای حق پیچیده شده،وبوی متعفن آن زیر عطرصداقت پنهان گشته.ازتو امان می خواهم تا مبادابرمن مشتبه شود که دروغ درست است وراست پلید.

 

بارالهااااا!غفلتهایم زنجیر بردست وپایم کشیده ومهربر گوش وچشمم زده است ،فانوس بصیرتم کم سو نیست،بی سواست.ومن غنوده دروهم هدایت راه بیغوله درپیش گرفته ام.خدایا! قلبم از رسوایی گناهانم بیمناک می تپد.هیچ ملجأای جز عرش زمردین تو،قنوت امید مرا لبالب از رحمت  نمی کند.پس این تضرع عبد ذلیلت را بپذیر و پرده عشقت را بر گناهانم نِه،تا جز خودت هیچکس برآن وقوف نیابد.

 

الهی!!!!برتیغ تیز بی حدوحصرخواهی می روم وهرثانیه هراس دارم که بر مرداب حرص فروافتم.وآنقدر فروروم که از هوسِ ثروت، دامانم آلوده به شرک شود.پس از تو می خواهم،که به حق ربوبیت خویش،روحم را با قناعت به جیفه ی دون مایه ی دنیا،مألوف سازی و مرا  به آنچه تو روزیم می دهی و مکفی است،راضی گردانی.

 

خدایا!مگذار که  شاهین آزمندی انسانیتم را شکار کند وسیری از یادم ببرد که بسی را مرگ با چنگال گرسنگی به کام می کشد.

 

ای خدایی که گستره ی عدلت فراگیرتر از فراست هوشمندان است!!از تو می خواهم که مرا یارای پذیرش حق و توان ابرام و اصرار در راه اجرای دادخواهی وعدل دهی.و خدعه ی تزویرگران را که چهره ی کریه باطل را،می آرایند تا حق تجلی یابد، برمن مبرهن وهویدا سازی.و تو خود می دانی،چه بسیار بتکده ها که به صورت عبادتگاه توهستند وتو خود فرمودی،آن بنیان در نزد من عزیزاست که به قصد قربتم،بناگردد.پس برمن تفضل نما و ازکرم خویش فانوسی بر راه زندگیم نِه تا این عقل کوچکم در کوره راه پرسش ها یکه نماند.

 

الهی!!!!اندیشه هایم....شیطان با قدمهایش برقامت اندیشه هایم نقشه می کشد و دسیسه می چیند.خدایا !بر من توفیق نیک انگاری وبندگیت را بباروسدی بر معبر شیطان بیرون ودرون به افکارم بناکن؛که من این سد را ازتو می خواهم چراکه آنچه که تو بنیاد کنی،هیچ چیزبرآن رسوخ نیابد وسهمگین ترین طوفانها را نیز ازپای درمی آورد.

 

ای ایزد منّان!!خلأ فکرم را مملوء از هوای خودکن تا ازسموم نفس ابلیس زهرآگین نشود واستشمام عطرحضورت در من، مرا مدهوش سجده برسجاده ام کند.سجده ای سوی قبله ی عشق؛سجده ای  که ملازمان عبادتم فرشتگان گردند وسجاده ام عرش زیبای تو.و من در عرشت...ای کاش شایسته می بودم تا هدح وحمدتو گویم و "معراج"زیر لب زمزمه کنم.

 

ای خداوند پاک (سُبحانَ ألّلهِ عمّا یَصفون)!!چه بسیارند، آنهایی که ازایشان بیم دارم.اما من،بیش از هرچیز و پیش از همه چیز از قلّت ایمان وکثرت ضعف خود دربرابر نفسم، می هراسم.ایمانم شمعی است که با وزش نسیمی به خاموشی می گراید.پس برسریر بزرگ تو سر می سایم وعاجزانه می خواهم که شعله ی این شمع نیمه جان را به برکت این ماه مبارک وبه عظمت شب سترگ قدر، نوری مضاعف بخشی وپای اعتقادم را استوارسازی تا درجاده ی بندگیت نلغزد.

 

 

 

/ 11 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
hosna

سلام.وبلاگتون خیلی خوبه ها ولی من دقیقا نفهمیدم موضوعش چیه[سوال][لبخند]

hosna

سنشون همه سنی هست دیگه منظورم کساییه که جون باشن آره بابا همه که اینجوری نیستن واسه خندشه البته اگه خنده دار باشه[شیطان]

طرفدار احسان خواجه امیری از استان البرز

سلام نگار جون مطالبت خوب بود ممنون که به من سرزدی عزیزم.[ماچ][گل][خجالت][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

طرفدار احسان خواجه امیری از استان البرز

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قل[قلب][قلب][قلب]ب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قل[قلب][قلب][قلب]ب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قل[قلب][قلب][قلب]ب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قل[قلب][قلب][قلب]ب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قل[قلب][قلب][قلب]ب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب

طرفدار احسان خواجه امیری از استان البرز

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][[قلب][قلب][قلب]ب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][[قلب][قلب][قلب]ب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][[قلب][قلب][قلب]ب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][[قلب][قلب][قلب]ب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

طرفدار احسان خواجه امیری از استان البرز

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

طرفدار احسان خواجه امیری از استان البرز

[لبخند] [لبخند] [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] [لبخند] [هورا] [لبخند] [هورا] [لبخند] [هورا] [هورا] [هورا] [هورا] [هورا] [هورا] [هورا] [دلقک] [دلقک][دلقک] [دلقک] [دلقک][دلقک] [دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک][دلقک] [دلقک][دلقک] [شوخی][شوخی] [دلقک] [منتظر][منتظر] [منتظر][منتظر] [منتظر][منتظر] [منتظر][منتظر]

طرفدار احسان خواجه امیری از استان البرز

"سلام آپم با پوستر های احسان خواجه امیری" ..........ღ☆☆ღ .........ღ☆☆ღ ............ღ☆ღღ☆☆ღღ☆☆ღ ...............ღ☆ღ☆☆☆ღღ☆☆ღ ....................................ღ☆ღ ....................ღ☆☆ღ ....................ღ☆☆ღ ....................ღ☆☆ღ ....................ღ☆☆ღ ....................ღ☆☆ღ ....................ღ☆☆ღ ....................ღ☆☆ღ .................................................. ღ☆☆ღ...............................ღ☆☆ღ ღ☆☆ღ...............................ღ☆☆ღ ღ☆☆ღღ☆☆ღღ☆☆ღღ☆☆ღღ☆☆ღ ...ღ☆ღღ☆☆ღღ☆☆ღღ☆☆ღღ☆ღ ................................................. ..................๑๑๑...๑๑๑ ..................๑๑๑...๑๑๑ ......................๑๑๑ ......................๑๑๑ ............................ ...............ღ☆☆ღ .............ღ☆.......☆ღ ................ღ☆☆ღღ☆☆ღ ............................ღ☆☆ღ .............................ღ☆☆ღ .............................ღ☆☆ღ ............................ღ☆☆ღ .........................ღ☆☆ღ ......................ღ☆

طرفدار احسان خواجه امیری از استان البرز

سلام آپمممممم با دو پست : گفتگوی ویدئویی اختصاصی با زایا سلیمان " کنسرت احسان خواجه امیری در آمریکا" "هتمن بیا """"""""""""بدو بیا """"""""""""""""""""خبر داغ داغ [تعجب] """""""""""""""""""""""""""""""""نظر یادت نره!!!! [قلب]

hosna

میسی عزیزم[قلب]