قطره و ماه

وقتی آه جلوتر می دود، فشار رگ های "رجا" می افتد...

بین تمام سعی ها یک دره ی خواستن سقوط می طلبد

یک تَرَک روی اراده کافی است تا سلسله ی یک عمر آوار شود

.

.

.

این چه بتی است که چوب ترسش به کمر می زند؟

یادبود ابراهیم پر شده از بت هایی که در شعاع بت شکن، شکسته نما و در سایه ، بدل وهمی از خدا؟

"دل خوش به" یا "دل خور از" گنداب های گمراهی ِ فاضلاب کذب!

کجا "حق معرفتک" صحیح هجی می شود؟

 

چگونه صحبت وصل است بین قطره و ماه

هزار شهر بلند است راه بند، به میان

/ 1 نظر / 26 بازدید
شفق

یک ترک روی اراده کافی است تا سلسله عمر آوار شود +از پیچیدگی متن خوشمان آمد حرف دل بود آفرین